Přírodní kaučuk (NR)


Přírodní kaučuk je vysoce elastický materiál s vynikajícími fyzikálním vlastnostmi. Přes bohatou škálu různých druhů syntetických kaučuků s jejich specifickými charakteristikami existuje stále ještě důležitá oblast použití přírodního kaučuku. Teplotní rozsah činí –45 °C až +100 °C podle použitých typů.

Údaje a oblasti použití, které jsou uvedeny v těchto popisech materiálů, jsou pouze informativními všeobecnými charakteristikami a nejsou proto závazné. Vycházejí z údajů, které jsme obdrželi od našich dodavatelů surovin a z výsledků vlastních pokusů. Při specifickém použití může dojít v závislosti na prostředí a typech surovin k odchylkám od uvedených hodnot.

 

« back

 

 

© 2007 - 2012 C.Otto Gehrckens GmbH & Co. KG