Kauczuk naturalny (NR)


Kauczuk naturalny jest wysokoelastycznym materiałem, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami fizycznymi. Mimo różnorodności dostępnych typów kauczuku syntetycznego, kauczuk naturalny stale jest wykorzystywany w znaczących obszarach zastosowań. Zakres temperatur od -45°C do 100°C w zależności od zastosowanych typów.

Ze względu na swój ogólny charakter kwalifikacje i dane wyszczególnione w opisach materiałów mogą być wykorzystywane jedynie jako niewiążące wartości orientacyjne. Ich podstawą są informacje uzyskane od naszych dostawców surowców oraz testy przeprowadzone we własnym zakresie. W zależności od warunków eksploatacji i zastosowanych typów surowców wartości te mogą się różnić w danym przypadku zastosowania.

 

« back

 

 

© 2007 - 2012 C.Otto Gehrckens GmbH & Co. KG