Etylén-propylen-dienový kaučuk (EPDM)


Oblast použití tohoto kaučuku je všude tam, kde musí instalované těsnění vykazovat vysokou odolnost vůči horké vodě a páře. EPDM má kromě toho velmi dobrou stálost vůči stárnutí a ozonu. Odolnost vůči chladu lze ve srovnání s běžnými syntetickými kaučuky označit za dobrou. Jeho chování vůči olejům, mazacím tukům a rozpouštědlům odpovídá přibližně vlastnostem butadien-styrenového kaučuku. Odolnost vůči chemickým látkám včetně oxidačních činidel je velice dobrá. Teplotní rozsah činí –50 °C až +140 °C podle použitých typů.

Údaje a oblasti použití, které jsou uvedeny v těchto popisech materiálů, jsou pouze informativními všeobecnými charakteristikami a nejsou proto závazné. Vycházejí z údajů, které jsme obdrželi od našich dodavatelů surovin a z výsledků vlastních pokusů. Při specifickém použití může dojít v závislosti na prostředí a typech surovin k odchylkám od uvedených hodnot.

 

« back

 

 

© 2007 - 2012 C.Otto Gehrckens GmbH & Co. KG