Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)


Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)         
Zastosowanie tego kauczuku jest wskazane tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność zastosowanych uszczelek na gorącą wodę i parę. EPDM posiada ponadto bardzo dobrą odporność na starzenie i działanie ozonu. W porównaniu ze zwykłymi kauczukami syntetycznymi odporność na niską temperaturę tego kauczuku można określić jako dobrą. Reakcja na oleje, smary i rozpuszczalniki jest mniej więcej taka sama, jak przy kauczuku  butadienowo-styrenowym. Bardzo dobra odporność na związki chemiczne, również na czynniki utleniające. Zakres temperatur od -50°C do 140°C (w zależności od zastosowanych typów).

 

Ze względu na swój ogólny charakter kwalifikacje i dane wyszczególnione w opisach materiałów mogą być wykorzystywane jedynie jako niewiążące wartości orientacyjne. Ich podstawą są informacje uzyskane od naszych dostawców surowców oraz testy przeprowadzone we własnym zakresie. W zależności od warunków eksploatacji i zastosowanych typów surowców wartości te mogą się różnić w danym przypadku zastosowania.

 

« back

 

 

© 2007 - 2012 C.Otto Gehrckens GmbH & Co. KG